Room 3

Room 3

Matua Avi.png


Te hanganga reo Matatini
(Structured Literacy)

What are we learning?

Kei te ako mātou i ngā oro me ngā kūoro kia māmā ake ngā mahi tuhituhi ngā mahi pānui hoki. Kia pūmau ai te noho i roto i ngā horopaki o te marautanga o Aotearoa, ngā wawata o te kura o Pukeroa Oruawhata, otirā ngā tikanga me ngā taonga tuku iho ō rātou mā.