top of page

Room 5

Room 3

Te Reo Māori me te Ahurea.

What are we learning?

Ko te aronga i tēnei wāhanga he whakatakoto tika i ngā rerenga kōrero i te reo Māori. He whakamahi anō hoki i ngā kupu hou ki roto i ngā rerengā korero rerekē. 

He aronga nui anō hoki ko ngā mahi kapa haka me ngā mahi hura o ngā mautere rerekē. Hei whakanui hei whakamana hoki i ā mātou whanaunga nō whenua kē. He akoranga hoki mō ā mātou akonga. 

bottom of page