Room 14

Pare.png

Room 14

Te Whare Tapa Whā
Te Whare Tapawhā is a Māori led initiative which allows the students to manage their overall wellbeing, and promotes self regulation

What are we learning?

He mea nui tēnei kaupapa o Te Whare Tapawhā ki tēnei kura.  Ko te pāinga o tēnei kaupapa e āhei ana te kite ngā tamariki inā he raru tānā, me pēhea te whakatika i tōnā whare, kia tū pakari, kia tū pai anō tōnā whare.